San Francisco:

Asian Art Museum  https://asianart.org

 

Honolulu:

Nanzan Girogiro https://www.nanzangirogiro.com